CEZEA - Šlechtitelská stanice, a.s.

Čejč č.p. 113
696 14 Čejč

IČO: 49444247
DIČ: CZ 49444247
Společnost vedená v OR v Brně
   složka 1110, oddíl B

CEZEA - Šlechtitelská stanice

Kontakty


mail:   cezea@cezea.cz
tel.:    +420 518 361 257

Bc. Leoš Poruba
leos.poruba@cezea.cz

předseda představentsva
šlechtitel, koordinace šlechtění a šl.programu, firemní projekty


Ing. Michal Valenta
mvalenta@cezea.cz

člen představentsva
vedení výroby základního a certifikovaného osiva


RNDr. Jaroslav Poruba, CSc.
poruba@cezea.cz

hlavní šlechtitel, tvorba šlechtitelského programu


Ing. Jeroným Valenta
valenta@cezea.cz

výroba základního a certifikovaného osiva


Jana Gertnerová
gertnerova@cezea.cz

člen představentstva
výroba a evidence šlechtitelských materiálů, evidence šlechtitelských hodnocení 

Šlechtění na jižní Moravě, v nejteplejší oblasti České republiky, má dlouholetou tradici. Tato tradice vychází až z 60.let 19. století, kdy v Brně své pokusy s hrachem prováděl Johan Gregor Mendel ( 1822 - 1884 ), který na základě těchto pokusů zformuloval zákony dědičnosti a položil tak základy genetiky.
V roce 1950 bylo založeno v Čejči pracoviště jehož hlavní náplní se stalo šlechtění rostlin. V průběhu let se zde šlechtila celá řada významných druhů zemědělských plodin a byly vytvořeny odrůdy, které našly široké uplatnění v pěstování v praxi. Jednou z významných plodin od počátku existence šlechtitelské stanice se stala kukuřice. Tvorba samoopylených linií a jejich křížení do hybridních kombinací vedlo k vyšlechtění řady hybridů kukuřice, které byly využívány pro pěstování především na siláž.

CEZEA - šlechtitelská stanice, a. s. která byla založena v roce 1992 navázala na předchozí šlechtitelskou činnost.
V současné době je akciová společnost CEZEA - šlechtitelská stanice jedinou společností v České republice, která se zabývá tvorbou nových hybridů kukuřice na siláž i zrno. Společnost vlastní a má právně chráněnou řadu hybridů kukuřice pro využití na siláž i na zrno v kategoriích ranosti FAO 200 - 400. Pro tvorbu hybridů využívá jak vlastních genetických zdrojů, tak i materiálů z mezinárodní spolupráce s jinými šlechtitelskými společnostmi. Osiva hybridů jsou vyráběna u smluvních partnerů, kteří zároveň dodávají vyrobená osiva široké zemědělské praxi nejen v České republice, ale i do dalších zemí Evropské unie.

Hybridy kukuřice


Hybrid FAO Hybrid FAO
CEDRAK170CELIO 250250
CEWEL180CEMORA260
CEKOB210CEMET 260260
CELUKA220CELUNAR270
CEBESTO220CEKRAS270
CEFOX230CEGRAND280
CESTER 230230CEFIN290
CEKLAD 235235CEPLAN300
CELONG270CENZUS300
CETIP240CEVAHA320
CEMATA240CEJIH320
CEBIR240CELATE340
CEMAX 245245CEGURA360
CESONE250

Více informací o hybridech kukuřice a obchodní podmínky na webu Oseva Bzenec.CEZEA - Šlechtitelská stanice

Novinky

Celkem 23 nových hybridů zkoušíme v roce 2019. Z toho je několik již otestováno v minulém roce a držíme palce úspěšné registraci.
Držíme krok se světem a dalšími šlechtiteli!

CEZEA - Šlechtitelská stanice

Další kontaky:Ing. Josef Veverka
veverka@cezea.cz

výroba experimentálních hybridů a jejich testování, výživa a ochrana


Bc. Radka Rozkydalová
rozkydalova@cezea.cz

vedení haploidního šlechtění, evidence šlechtitelských hodnocení a sledování znaků


Ing. Libor Slabý
slaby@cezea.cz

provozní a podpurné činnosti šlechtění, příprava půdy, strojové a materiální zajištení


Božena Mainclová
mainclova@cezea.cz

administrativa, mzdová a personální agenda