CEZEA - Šlechtitelská stanice, a.s.

Čejč č.p. 113
696 14 Čejč

IČO: 49444247
DIČ: CZ 49444247
Společnost vedená v OR v Brně
   složka 1110, oddíl B

CEZEA - Šlechtitelská stanice

Kontakty


mail:   cezea@cezea.cz
tel.:    +420 518 361 257

Bc. Leoš Poruba
leos.poruba@cezea.cz
tel.: +420 606415155

předseda představentsva
šlechtitel, koordinace šlechtění a šl.programu, firemní projekty


Ing. Michal Valenta
mvalenta@cezea.cz
tel.: +420 601061168

ředitel, člen představentsva
vedení výroby základního a certifikovaného osiva


Jana Gertnerová
gertnerova@cezea.cz
tel.: +420 725 040 095

člen představentstva
výroba a evidence šlechtitelských materiálů, evidence šlechtitelských hodnocení


RNDr. Jaroslav Poruba, CSc.
poruba@cezea.cz

hlavní šlechtitel, tvorba šlechtitelského programu


Ing. Jeroným Valenta
valenta@cezea.cz

výroba základního a certifikovaného osiva 

Šlechtění na jižní Moravě, v nejteplejší oblasti České republiky, má dlouholetou tradici. Tato tradice vychází až z 60.let 19. století, kdy v Brně své pokusy s hrachem prováděl Johan Gregor Mendel ( 1822 - 1884 ), který na základě těchto pokusů zformuloval zákony dědičnosti a položil tak základy genetiky.
V roce 1950 bylo založeno v Čejči pracoviště jehož hlavní náplní se stalo šlechtění rostlin. V průběhu let se zde šlechtila celá řada významných druhů zemědělských plodin a byly vytvořeny odrůdy, které našly široké uplatnění v pěstování v praxi. Jednou z významných plodin od počátku existence šlechtitelské stanice se stala kukuřice. Tvorba samoopylených linií a jejich křížení do hybridních kombinací vedlo k vyšlechtění řady hybridů kukuřice, které byly využívány pro pěstování především na siláž.

CEZEA - šlechtitelská stanice, a. s. která byla založena v roce 1992 navázala na předchozí šlechtitelskou činnost.
V současné době je akciová společnost CEZEA - šlechtitelská stanice jedinou společností v České republice, která se zabývá tvorbou nových hybridů kukuřice na siláž i zrno. Společnost vlastní a má právně chráněnou řadu hybridů kukuřice pro využití na siláž i na zrno v kategoriích ranosti FAO 200 - 400. Pro tvorbu hybridů využívá jak vlastních genetických zdrojů, tak i materiálů z mezinárodní spolupráce s jinými šlechtitelskými společnostmi. Osiva hybridů jsou vyráběna u smluvních partnerů, kteří zároveň dodávají vyrobená osiva široké zemědělské praxi nejen v České republice, ale i do dalších zemí Evropské unie.

Hybridy kukuřice


Hybrid FAO Hybrid FAO
CEDRAK170CEGUT260
CEWEL180CEJOVE260
CEKOB210CEMORA260
CELUKA220CEMET 260260
CEBESTO220CEGOJA260
CEBERT230CELUNAR270
CESTER 230230CEKRAS270
CEFOX230CEGRAND280
CEKLAD 235235CEFIN290
CETIP240CENTA300
CEBIR240CEPLAN300
CEMAX 245245CENZUS300
CESONE250CEVAHA320
CELONG250CEJIH320
CELIO 250250CELATE340
CELIPKA250

Více informací o hybridech kukuřice, prodeji a obchodních podmínkách naleznete na webu Oseva Bzenec.

Informace o programu 3D


Společnost CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s. je řešitelem dotačního programu Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin financovaného v rámci dotačního titulu programu 3.d.1 spravovaného Ministerstvem Zemědělstvíc a SZIF.

Jako jediná a ryze česká společnost zabývající se aplikovaným výzkumem genotypů kukuřice řešíme dlouhodobý projekt Tvorba univerzálních i specifických genotypů kukuřice Zea mays L. s vysokým výnosovým potenciálem, odolných proti závažným chorobám a škůdcům na základě kombinačního křížení samoopylených linií s ověřenými výnosovými charakteristikami a rezistencí vůči abiotickým a biotickým negativním faktorům.
Řešení tohoto projektu bylo zahájeno v roce 2014 a činnosti v jednotlivých letech navazují na předchozí výsledky z let již uplynulých. Ročně je zkoumáno 1200 až 1400 genotypů kukuřice ve formě inbredních linií nebo příbuzenských linií. Ročně je také testováno 3000 až 4000 nových hybridních kombinací těchto genotypů v rámci desítek mikropokusů na plochách výrobních oblastí České Republiky, kdy je vyséváno a zkoumáno 7000 až 8000 parcel na plochách celkem až 13ha.
Za dobu trvání projektu bylo vytvořeno přibližně 200 unikátních genotypů inbredních linií s vysokým výnosovým potenciálem, odolných proti závažným chorobám a škůdcům a dobrými kombinačními schopnostmi. Výsledky toho projektu dále povedou k vytvoření nových genotypů hybridů kukuřice užívaných zejména pro české zemědělce a jejich produkci.

Aktuálně: Dílčí zpráva Projektu programu 3D za rok 2020

CEZEA - Šlechtitelská stanice

Novinky

30.5.2024

1.5.2023
Do portfolia nabídky hybridů přibyly silážní hybridy CEBERT (FAO 230) a CELIPKA (FAO 250).
Víne informací níže na webových stránkách.

CEZEA - Šlechtitelská stanice

Další kontaky:Ing. Radka Rozkydalová
rozkydalova@cezea.cz
tel.: +420 602539723

vedení haploidního šlechtění, výroba experimentálních hybridů a jejich testování, výživa a ochrana půdy


Ing. Libor Slabý
slaby@cezea.cz
tel.: +420 725040092

provozní a podpurné činnosti šlechtění, příprava půdy, strojové a materiální zajištení


Božena Mainclová
mainclova@cezea.cz
tel.: +420 775708343

administrativa, mzdová a personální agenda